DABNAP

Digital Archive of Belgian Neo-Avant-garde Periodicals

DABNAP is een digitaal archief voor Belgische kunstenaarstijdschriften. De focus ligt op tijdschriften die volledig werden samengesteld (en vaak ook gepubliceerd) door kunstenaars zelf.

Centrale bron voor deze periodieken is de naoorlogse experimentele kunst uit de periode 1950-1990. Vaak zijn ze dus niet binnen één discipline onder te brengen. DABNAP omvat zowel literaire tijdschriften als publicaties uitgegeven door beeldende kunstenaars en theatermakers.

De Tafelronde was een literair tijdschrift dat liep van 1953 tot 1981, en vanaf de jaren zestig veelvuldig plaats bood aan interventies door beeldende kunstenaars. Het is het eerste luik van DABNAP dat publiek wordt gepresenteerd.

DABNAP werd gestart door Thomas Crombez aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Hogeschool).

DABNAP is a digital archive for Belgian artists' periodicals. We focus on magazines that were composed (and often published) by the artists themselves.

Our main source is the experimental art of the postwar period (1950-1990). Hence, most periodicals cannot be situated within a single discipline. DABNAP includes both literary magazines and publications edited by visual artists and performing artists.

De Tafelronde was a literary periodical that ran from 1953 to 1981, and hosted many interventions by visual artists from the 1960s onwards. It is the first part of DABNAP that is made publicly available.

DABNAP was started by Thomas Crombez at the Royal Academy of Fine Arts Antwerp (Artesis University College).


Medewerkers / Collaborators
KASKA
  • Thomas Crombez
  • Sarah Bekaert
Universiteit Antwerpen (CLiPS)
  • Walter Daelemans
  • Frederik Vaassen
KULeuven
  • Dirk De Geest
  • Liesbeth Plateau