Advanced Search found 5 item(s) featuring "spel uit de tropen"

1933-03-03 In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers (Victor J. Brunclair)
  1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
   1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
    1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
     1931-11-09 De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel (R.)