Advanced Search found 1 item(s) featuring "Die sevenste bliscap van Onser Vrouwen"

1930-01-20 "Gods Vagebonden" van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker (C.O.)