Advanced Search found 1 item(s) featuring "De salonboerin: comédie-blijspel in drie bedrijven"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)