Advanced Search found 1 item(s) featuring "Een ruikertje voor de Lieve Vrouw"

1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)