Advanced Search found 1 item(s) featuring "Liederen voor Maria"

1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)