Advanced Search found 1 item(s) featuring "Le dictateur"

1930-05-10 Het Vlaamsche Volkstooneel; "Een onnoozel hart in de wereld" door Michel De Ghelderode (Brunclair)