Advanced Search found 3 item(s) featuring "L'ami Fritz"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
    1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
      1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)