Advanced Search found 2 item(s) featuring "Juffrouw Kerkmuis"

1933-12-02 K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor (Victor J. Brunclair)
    1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)