Advanced Search found 1 item(s) featuring "Jean de France eller Hans Frandsen"

1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)