Advanced Search found 1 item(s) featuring "La fille du tambour major"

1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)