Advanced Search found 3 item(s) featuring "Don Quichot op de bruiloft van Karnacho"

1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
    1926-07-15 Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge (Willem Putman)
      1926 Het poppenspel (Michel de Ghelderode)