Advanced Search found 2 item(s) featuring "Dampiere"

1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
    1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)