Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Hallen, Brugge"

1926-07-15 Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge (Willem Putman)
  • . . . Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen , te Brugge. Nog wapperden rond het standbeeld van Breydel en De Coninck de leeuwenvlaggen van het prachtige 11 Juli-feest, dat nergens als te . . .
  • . . . uit duizenden borsten en hoog in de lucht de verlichte toren vuur spuwde. Nu werden we genoodigd in den binnenkoer van die zelfde Hallen , op een tooneelspel dat zijn moest het waardige slot van deze nationale volksfeesten, Don Quichot op de bruiloft van Karnacho, voor de eerste maal . . .