Advanced Search found 1 item(s) featuring "Wagnervereniging, Amsterdam"

1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
  • . . . belangstelling beloond zouden worden, besloot hij toch eer aan zijn belofte te doen, door het Duitsch-Oostenrijksche gezelschap te doen overkomen, dat «Arabella» voor de Wagnervereeniging te Amsterdam opvoeren zou. Ook zagen we op Dinsdag 4 December 1934 het meerendeel dezer artisten hier, onder de leiding van den Weenschen . . .