Advanced Search found 2 item(s) featuring "A.J.M. Wijdeveld"

1930-07-11 "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel (A.J.M. Wijdeveld)
  • . . . Gudrun bij het verjongde katoliek Vlaams volkstooneel A. J. M. Wijdeveld Op Zondag 22 Junie gaf 't verjongde K.V.V.T. in de tuin van 't stedelijk museum van Sint . . .
1930-03-28 'n Premiere te Ninove -- "de verkiezingen van 1894" - PAUL DE MONT en Modern Toneel (A.J.M. Wijdeveld)
  • . . . kringen daarom a.u.b., niet denken dat 't hunner onwaardig zou zijn : laten ze zelf veeleer bewijzen dat zij 't wèl waardig zijn. WIJDEVELD . . . .