Advanced Search found 1 item(s) featuring "Willem Gijssels"

1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
  • . . . Jef Mennekens , Van Buggenhout , P. F. De Roy, Ern. Claes en Mevr. Stephanie Claes-Vetter, enz... Ook de h. Willem Gijssels uit Antwerpen, wien wij de uitstekende Nederlandsche vertaling van het te voeren drama te danken hebben, had er aan gehouden de voorstelling bij . . .