Advanced Search found 1 item(s) featuring "Walter Bromme"

1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
  • . . . het scenario, zijn van Georg Okonkonski en Will Steinberg , terwijl de liederen door K. Schwaback werden ingelascht. Walter Bromme heeft er de muziek van gemaakt, in den jazz-trant, maar de orkestmeester van het Brusselsch " Casino ", Max Alexys , heeft . . .