Advanced Search found 1 item(s) featuring "Sir Walter Scott"

1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . te huidigen dage in zwang. Rond 1830 zweepte de storm van het romantisme over Europa. De dichters en schrijvers Heinrich Heine , Walter Scott , Victor Hugo , de schilder Delacroix , de toondichter Berlioz , om er slechts enkelen te noemen, waren op het . . .