Advanced Search found 1 item(s) featuring "Wilna, joods theater"

1934 Het gevoel op het tooneel (August Monet)
  • . . . : het woord, het beschaafde, geciseleerde woord." Maar hoé dan de belangstelling, het formidabele succes uit te leggen van troepen als het Joodsche theater uit Wilna en het Palestinaasch gezelschap "Ohel ", die overal waar ze optraden en nog optreden, triomfen behalen en hoopen geld wegsleepen... terwijl . . .