Advanced Search found 1 item(s) featuring "Willem Gyssels"

1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . Opera te Luik . De belangrijkste nationale creatie van dit seizoen was deze van «Mater-Dolorosa», van Daniël Sternfeld op een libretto van Willem Gyssels , op Zaterdag 21 December 1935 , op het tooneel gebracht door den heer Mutzenbecher en gedirigeerd door den componist zelf. Dan betaalde de . . .