Advanced Search found 1 item(s) featuring "W.B. Yeats"

1924-04 Het maskerspel (Albert van Dalsum)
  • . . . aan den wereldoorlog), ontheven aan de neerdrukkende werkelijkheid en tot schoonheid geworden, in de oogen te kunnen zien. Zoo heeft de Iersche dichter W. B. Yeats de eenvoudige verhevenheid gevoeld van de oude Iersche volksverhalen die er nog levend zijn; hetzelfde raadsel dat uit de Grieksche tragedie ons . . .
  • . . . met zijn boot uitvaart, gelooft nog in dit volk van de Shidhe, dat leeft op den bodem der zee. Bij deze verhalen heeft Yeats de aanleiding gevonden voor het schrijven van zijn vier maskerspelen, die hij genoemd heeft " Four plays for dancers " (Vrouw Emer is er . . .