Advanced Search found 1 item(s) featuring "Verbond voor Katholiek Tooneel Gent"

1924 Tooneelrenaissance in Vlaanderen (Jan Boon)
  • . . . zette ook een poging tot vernieuwing van de tooneeltechniek in, en incidenteel viel deze samen met de inleiding van Ghéon 's werken. Het Verbond voor Katholiek Tooneel van Gent , en Herman Van Overbeke , gingen met jongen overmoed nog een paar mijlen verder: zij werkten aan de . . .