Advanced Search found 2 item(s) featuring "Eugeen van de Velde"

1927-04-21 "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst (J.M.)
  • . . . in typische, onzekere kleur. Bezijden, rechts een andere onregelmatige opening, door een duistere, zwarte draperij afgesloten. Onmiddelijk wisten Van Vlaenderen en Van de Velde (die de zangparituur en scenemuziek composeerde) atmosfeer te scheppen: een levende herinnering van het feest-leven van Franciskus de Bernardone. Lustig, op muziek . . .
  • . . . scheen me het machtigste, het hoogste in uitdrukking: de Alverno en de stigmatisatie. Van Malle voldeed gansch, een echte Giotto-figuur. De muziek van Van de Velde , neoklassiek, onderlijnde de gedachten, vulde aan, breed verheffend wat opdrong in de ziel, het hart van den naar Kristusliefde verzuchtenden Franciskus. En . . .
1925-09-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . rond de straatlantaarn in De Nacht. Er was bij poozen een muzikale begeleiding (verwerkingen van oude volkswijzen en van het "Adeste, fideles"), die Eugeen van de Velde heeft gecomponeerd en die onder diens leiding werd vertolkt in uitstekende voorwaarden. Vooral de begeleiding van het foorwagen-tooneel was indrukwekkend, naïef . . .