Advanced Search found 1 item(s) featuring "Vereniging der Antwerpse Toneelkunstenaars"

1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zijn allen dienaars van Rha en van Mithra. En de volgende dagen komen u weer eens bewijzen, dat ik alles behalve lijd aan hersenschimmen. De Vereeniging der Antwerpsche Tooneelkunstenaars heeft het hoogstdringend gevonden, in een historischen optocht te herinneren aan de Blijde Inkomst, in hunne stad en in het . . .