Advanced Search found 1 item(s) featuring "Van Onzen Tijd"

1932-11 Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" (Pieter G. Buckinx)
  • . . . Het Vlaams Kultuurgenootschap " Van onzen Tijd " Het Vlaams Kultuurgenootschap « Van onzen Tijd » heeft met «De medaljes van een oude vrouw» van de Engelse toneelschrijver
  • . . . Het Vlaams Kultuurgenootschap " Van onzen Tijd " Het Vlaams Kultuurgenootschap « Van onzen Tijd » heeft met «De medaljes van een oude vrouw» van de Engelse toneelschrijver James M. Barrie op treffende wijze het nieuwe . . .
  • . . . Dons en Mevr. Rouma, dienen om hun sober spel geloofd. Of, door deze opvoering, onder regie van Willem van der Veer, het vlaams kultuurgenootschap « Van onzen Tijd » de aktie van het Vlaamse volkstoneel heeft voortgezet, durven wij betwijfelen. Daarom ook zien wij, met meer dan gewone verwachting uit . . .