Advanced Search found 1 item(s) featuring "Thomas van Aquino"

1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . eere is van den schrijver: hij is een dienaar wiens taak erin bestaat (men late mij toe in dit profane onderwerp den heiligen Thomas van Aquinen aan te halen), de kunst te volgen die niet anders wil zijn dan recta ratio factibilium. En ook de decorateur heeft zich . . .