Advanced Search found 1 item(s) featuring "Tireliren"

1934-01-30 Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen (M.S.)
  • . . . zeer goed gebruikt. Het decor was een leuke vondst, het gemeentehuis zoo heelemaal in de hoogte, bood gelegenheid tot levend spel. De Heer Tireliren kan goed ensceneeren, dat is telkens zeer knap. Ik meen dat het een hard werk moet zijn deze tooneelgroep gaaf te maken tot sterk . . .
  • . . . er maar de gestadige vooruitgang is. Het eendrachtig schoon willen en streven, onder de zeer kundige leiding van de enthousiaste jonge kracht, regisseur Tireliren , voorspelt schoone verrassingen voor de toekomst, als de Gilde na dit intermezzo zijne krachten aan sterk werk zal zetten. Mij komt als tooneelcriticus . . .