Advanced Search found 1 item(s) featuring "Terentius"

1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . val bracht zou de komedie tot volledige ontwikkeling komen. In Rome treffen we slechts navolging van Grieksche modellen aan. Plautus en Terentius , de beide voornaamste vertegenwoordigers, hebben invloed geoefend op het achtiendeeuwsche theater. Ik wijs even op Hooft 's «Warenar», een vrije bewerking van