Advanced Search found 4 item(s) featuring "Théâtre de l'Œuvre"

1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
  • . . . 20 Februari 1900 in den Parkschouwburg . Het stuk behaalde een flink succes en in Mei daaropvolgende ging het reeds in het " Théâtre de l'Oeuvre " te Parijs. Verhaeren was 45 jaar toen hij dit drama in verzen en proza voltooide. Het tooneelstuk was een nawerking . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . de louables intentions". Ook Verhaeren schreef een paar dramatische werken, waaronder "Le Cloître", stuk waarin geen vrouwenrol voorkomt en dat door " l'OeŒuvre " werd gecreëerd. Paul Spaak is "l'heureux auteur" van het druk gespeelde "Kaatje", en met hem bespreekt Flament eenige auteurs die . . .
1928 Paul de Mont: "De Spelbreker" (Lode Monteyne)
  • . . . Bartel en de sterke Vent» en het passiespel «Het Geding van Onze Heer». Hij schreef nog «Télescopage», dat ook te Parijs in het « Théâtre de l'oeuvre » van Lugnë Poë werd gespeeld. In dezen tijd van telkens nieuwe slagwoorden en kersversche formules leek het ons niet van interesse ontbloot . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . invasie waar wij, eerlijk gezegd, wel buiten konden, aangezien wij reeds in den Parkschouwburg de " Comédie française " en het " Théatre de l'OEuvre " van Lugné-Poe en Suzanne Després geregeld zien optreden, om niet te spreken van de "grandes vedettes", zoo vrouwelijke . . .