Advanced Search found 2 item(s) featuring "Theo de Joncker"

1923-01-07 De Dansgravin (R.S.)
  • . . . schoone lijn in het spel dat wordt men aldra gewaar. Wat getuigt voor het talent van den heer Alb. Hendrickx en den heer Theo De Joncker , Mevr. Elvire Block, in de hoofdrol , was gewis de gewenschte dansgravin met haar sierlijke, soepele bewegingen en haar gracieuse mimiek. Heer . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . een Vlaamsche operette: De held der Fransche Ronde, tekst van Gaston Martens en Arie van den Heuvel , muziek van Theo de Joncker en deze uitvoering groeide tot een eerste oprecht succes. De bekende Vlaamsche tooneelschrijver Gaston Martens , die den laatsten driejaarlijkschen prijs . . .