Advanced Search found 1 item(s) featuring "Tzara"

1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . het. En waar de « Groupe libre » in zijn programma-verklaring zich beroept op : Appolinaire , Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies , Aragon , Teirlinck , Achard , Périer , Soumagne , De Ghelderode -- protesteeren . . .