Advanced Search found 1 item(s) featuring "Théâtre Royal de Liège"

1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
  • . . . Kon. Vlaamsche Opera : Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" Weer een greep uit de nalatenschap der Royal ! "La Fille de Mme Angot" was daar zelfs in de onderste lade versukkeld, en wanneer het daar nog eens uit te voorschijn gehaald werd, . . .
  • . . . onze Vlaamsche menschen er op leggen, veel meer overeenkomt met den operettengeest van dit werkje, dan zulks in de laatste jaren op de Royal het geval was. Daar voelde men maar al te zeer, dat men er teerde op een traditie, waarvan geen gezag meer uitging. Door die . . .
  • . . . blijft. En zulks bracht niet weinig bij tot den voortreffelijken indruk, welke van deze eerste vertooning uitging. Het decorum was ontleend aan de Royal , maar het leven dat er zich in afspeelde, was er in bijgebracht door den regisseur Maes , wiens bezielende hand zich in alle . . .