Advanced Search found 2 item(s) featuring "Théatre Pigalle, Parijs"

1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
  • . . . beschouwing «Voor het groote Voetlicht» van K. S., naar aanleiding van den overgang naar het klooster van Maryse Wendling van het Théatre Pigalle (Parijs) en van de bekeering van den Amerikaanschen tooneelacteur E. O'Neill . Het is een meditatie voor de ziel en tevens voor . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
  • . . . alle kijklustigen, welke zelfs niet door het best gemachineerde theater konden geboeid worden. Moeten we er aan herinneren hoe een schouwburg als het "Theâtre Pigalle " te Parijs, waarvan het tooneel opzettelijk gebouwd werd om in de opgevoerde spelen de uiterlijke bewogenheid van de film te evenaren, het publiek . . .