Advanced Search found 1 item(s) featuring "Trocaderopaleis, Brussel"

1926-02-09 Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel (Willem Putman)
  • . . . Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis , Brussel. I. Deze Tijl is niet, waar vermoed werd, een dramatizeering van de Uilespiegel-legende in den zin van Paul De Mont 's . . .
  • . . . begrijp ook, dat de auteur er van houdt, dat zijn laatste bedrijf worde gespeeld. Men heeft hem, bij de vertooning in het sumptueuze Trocaderopaleis te Brussel, waarheen nochtans een uitgelezen en talrijk publiek in de beste stemming was gekomen, een slechten dienst bewezen. Want het 4de bedrijf sluit . . .