Advanced Search found 1 item(s) featuring "Sphinxzaal te Maastricht"

1927-02-15 Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht (R.S.)
  • . . . Kath. Tooneel van Antwerpen met koren uit Hasselt en Tongeren, en het Sted. Orkest van Maastricht , is een succes geweest: de groote Sphinxzaal was meer dan vol. Na het tweede tafereel werden namens het uitvoerend Comité door den voorzitter mr E. Franquinet onder huldigende woorden bloemen aangeboden . . .