Advanced Search found 1 item(s) featuring "Siegfried Wagner"

1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . het heele gezelschap naar Keulen om aldaar een opvoering van «Anna-Marie» te geven, als Vlaamsche tegenprestatie voor de Duitsche opvoering van «Schwarzschwanenreich» van Siegfried Wagner , — óók voor de GAKVO — door het gezelschap van de Keulensche Opera alhier. Deze voorstelling ging op 7 December 1937 . . .