Advanced Search found 1 item(s) featuring "Sint-Vincentius a Paulo"

1926 Ernest W. Schmidt: "Ninon de Lenclos" (Lode Monteyne)
  • . . . was heel wat meer dan een der groote amoureuses uit de glorierijke zeventiende-eeuw... In haar jeugd las ze zoowel de dichterlijke werken van Sint Vincentius à Paulo -- dit onder den invloed harer vrome moeder --, als de boeken van den scepticus Montaigne , waarmee haar vader . . .