Advanced Search found 3 item(s) featuring "Schouwtooneel"

1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . ik nog even wijzen, en wel op de algemeenen stijl er van. Heeft men in Nederland, bij de vertooning van hetzelfde stuk door het Schouwtooneel , zich gehouden aan een streng realistische opvatting, Staf Bruggen heeft betracht, door dynamisme in het spel en styleering van het décor, het . . .
1923-03-25 Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen (Anon.)
  • . . . toon van naïviteit in zijn spelen die u ver wegvoert van allé camouflage en het contact weer herstelt tusschen het volk en zijn spelers. « Het Schouwtooneel » in Holland, maakte dan ook van de interpretatie van La Farce du pendu dépendu in de vertaling van Mej. A. Spiering . . .
1923-03 Henri Ghéon: zijn tooneelwerk (Lodewijk Dosfel)
  • . . . daarna te Genève, te Parijs en elders. Vertaald door Mej. Spiering werd het onder den titel De opgeknoopte die werd afgeknoopt gespeeld door het Schouwttooneel (regie Jan Musch ) in marionettentrant : de spelers hadden touwtjes aan de armen om aldus op poppen te gelijken. Het Vlaamsche . . .