Advanced Search found 1 item(s) featuring "S. Thomas"

1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
  • . . . een Dante , zoo werd hij toch een der glansrijkste figuren uit den katholieken kultuurkreits en neemt hij, tusschen den aristotelischen dichter ( S. Thomas ) en den neoplatonischen Ruusbroec een eigen plaats in onder de groote bouwmeesters van het leven (blz. 105). Een vergelijking van