Advanced Search found 3 item(s) featuring "Sint-Baafs, Gent"

1926-06-26 HAMLET TE GENT I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . den oorlog werd hier, door een Antwerpsch dilettantengezelschap, eene voorstelling gegeven van Verhaeren 's Cloître in de zeer schoone puinen van de Sint Baafsabdij . Het schouwspel was ongetwijfeld indrukwekkend, maar deed toch nog al valsch aan: men stelt zich moeilijk paters voor, die kapittelzitting houden in eene . . .
1926-06-27 HAMLET TE GENT II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . speelplaats van Hamlet uit te kiezen, al had men te Gent-zelf een meer-romantisch, meer fantastisch oord kunnen vinden in de puinen van de Sint Baafs abdij , waar ik het gisteren eveneens over had. Doch, het Gravensteen is groot: een burcht om honderden in te logeeren, met . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . van de vlag kon de ruimte niet bemeesteren : voor velen is het onbewust voorbijgegaan : bij een algemeene herhaling te Gent voor St. Baafs had dit hijschen der vlag werkelijk proportie en steeg boven de koppen der menigte naar de hoogte, de kathedraal-gestalte veroverend: daar was dit . . .