Advanced Search found 1 item(s) featuring "Reinier Ysabie"

1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
  • . . . "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo Men schrijft ons: Door de cibisten van het kamp van Beverloo werd onlangs het nieuw drama van
  • . . . Ysabie te Beverloo Men schrijft ons: Door de cibisten van het kamp van Beverloo werd onlangs het nieuw drama van R. Ysabie "De Anarchist" opgevoerd. Een stuk van R. Ysabie gespeeld door seminaristen en niet voor een patronagepubliek, maar voor een ontwikkeld midden, . . .
  • . . . van het kamp van Beverloo werd onlangs het nieuw drama van R. Ysabie "De Anarchist" opgevoerd. Een stuk van R. Ysabie gespeeld door seminaristen en niet voor een patronagepubliek, maar voor een ontwikkeld midden, waar vroeger eens "De Tocht naar de Liefde" werd gecreëerd, . . .
  • . . . wereld: 't is een greep uit de werkelijkheid, zooals die zich in de huidige maatschappij voordoet. Wat ook de minst waardeerende kritiek in Ysabie 's stukken prijst, de eenvoudige doch zuivere taal, de vlotte stijl, het natuurlijke der gesprekken, valt hier ook al dadelijk op. "Goed. Maar
  • . . . Ysabie 's stukken prijst, de eenvoudige doch zuivere taal, de vlotte stijl, het natuurlijke der gesprekken, valt hier ook al dadelijk op. "Goed. Maar Ysabie schrijft patronagestukken", zoo hoort men links en rechts misprijzend zeggen. Een onlochenbaar feit is dat Ysabie twee soorten van stukken heeft geschreven: . . .
  • . . . al dadelijk op. "Goed. Maar Ysabie schrijft patronagestukken", zoo hoort men links en rechts misprijzend zeggen. Een onlochenbaar feit is dat Ysabie twee soorten van stukken heeft geschreven: literaire dramas in verzen, die niet worden gespeeld, en volksdramas in proza, die zooals geen ander, door het . . .
  • . . . heeft geschreven: literaire dramas in verzen, die niet worden gespeeld, en volksdramas in proza, die zooals geen ander, door het volk worden gegeerd. Ysabie weet dat de breede massa van ons Vlaamsche volk houdt van zijn tweede soort dramas, hij weet ook dat het van die stukken niet . . .
  • . . . huldigde, tegen de humanistische hervorming van het spaansch drama in het radicaal opportunistisch beginsel: "We moeten wezen de nationale amuseerders van het volk." R. Ysabie wil het volk meer dan verzet geven; hij wil bijdragen tot de zedelijke verheffing, de veredeling van zijn volk. En wie zou hem . . .
  • . . . misschien door onze nakomelingen... nooit worden uitgemaakt. Mijn bescheiden meening is dat beide sterren zijn van ongeveer dezelfde grootte; enkel wensch ik dat Ysabie zijn kunst, die verheffende volkskunst is, door dieper psychologische uitbeelding zijner karakters, op een hooger peil brenge en dat Putman , die op . . .
  • . . . onze jongens op het front, nog liefst Conscience lazen? Daarom ook hebben de cibisten, meestal studenten in theologie, "De Anarchist" van R. Ysabie oprecht genoten; zelfs zij die over den schrijver de zóó onbarmhartige kritiek van Godelaine in "Hooger Leven" hadden gelezen, en niet . . .