Advanced Search found 1 item(s) featuring "R. Graulich"

1938-11-30 Het realistisch tooneel: En het sprookje (Willem Putman)
  • . . . mirakel, de film «Sneeuwwitje». Ik mocht ook een paar Fransche pogingen in dien zin bijwonen, nl. «POLICHINELLE», een poëtisch hooggestemd werkje van Dr. R. GRAULICH , waarin we op pittoreske wijze allerlei speelgoed zien levend worden, wat een handig en fantazie-rijk regisseur natuurlijk verwerken kan tot een reeks prettige . . .