Advanced Search found 1 item(s) featuring "R. Goemans"

1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . Soumagne , De Ghelderode -- protesteeren daartegen de onderteekenaars van het tegen-manifest (zij zijn o. m. : G. Burssens , R. Goemans , Paul Hooreman . E. L. T. Mesens , Paul van Ostaeyen , André Souris ) eischen die namen zelf . . .