Advanced Search found 1 item(s) featuring "René De Clercq"

1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . zeelucht zijn dichterstalent heeft aangewakkerd». Hij schijnt in zekere mate zooiets te zijn als de officieele dichter van het V. N. V., zooals René De Clercq dat was voor de activistische beweging, en er is overigens veel in zijn «accent», dat aan De Clercq denken doet, . . .
  • . . . V., zooals René De Clercq dat was voor de activistische beweging, en er is overigens veel in zijn «accent», dat aan De Clercq denken doet, al schijnt hij mij minder «dichter bij Gods genade» dan de volksche zanger uit Deerlijk, Maar zoo dit eerste tooneelwerk . . .