Advanced Search found 1 item(s) featuring "Robert De Leye"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
  • . . . creatie te Brussel van een tooneelwerk van Lodewijk Scheltjens e.n. "De Salonboerin", waaruit een operette: "Isidora" is ontstaan met muziek van Rob De Leye , bestuurder der Muziekschool te Dendermonde. Ten einde de viering zooveel mogelijk luister bij te zetten, werd een inrichtingscomité gesticht onder voorzitterschap van . . .
  • . . . minister Hoste het eerevoorzitterschap heeft aanvaard. Onder de namen der leden van dit comité treffen we deze aan van Ernest Claes , Robert De Leye , René Dewit, Jan Crauls, Emiel Hullebroeck , Piet Heuvelmans, Willem Putman , Firmin Van Hecke . Van het eerecomité . . .