Advanced Search found 3 item(s) featuring "Roger Avermaete"

1931-12-11 Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
  • . . . in den Vlaamschen Schouwburg Op het programma zijner kunstvoorstellingen had de h. Poot een nieuw stuk genomen van Roger Avermaete , een Franschschrijvend Antwerpenaar, nog betrekelijk jong, die zich in de laatste jaren op litterair gebied vrij sympathiek heeft weten te onderscheiden. De première . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . in vervoering bracht. Intusschen mag ik niet verzuimen hier aan twee belangrijke «Belgische auteurs» een plaats te gunnen. In de eerste plaats aan Roger Avermaete , van wien een avant-garde-gezelschap ons een eenakter reveleerde, dien ik een van de beste kluchten acht van ons hedendaagsch répertoire, «ARTICLE D'USAGE». Het . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . Raymond Rouleau , een soort nageboorte van «De man zonder lijf» ; «L'INCROYABLE EXPERIENCE» van Maurice Mousenne , en dat sprankelend werkje van Roger Avermaete «L'ETRE OU NE PAS L'ETRE» ; het merkwaardig stuk van Zilahy Lajos «MUZIEKPALJASSEN» dat te Kortrijk werd gecreëerd ; «TELESCOPAGE» van . . .