Advanced Search found 1 item(s) featuring "Everhardus Johannes Potgieter"

1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . ommegang en foor is. Ik voeg eraan toe, dat het ook te Gent stadskermis is, mitsgaders de nachtelijke volksbals, waar niemand minder dan Potgieter eens in opgetogen-geestdriftige bewoordingen over schreef aan Busken Huet . Er is trouwens kermis zoowat overal in Vlaanderen en Brabant. Gisterenochtend heel vroeg . . .