Advanced Search found 1 item(s) featuring "Paul Léautaud"

1926 Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw) (Lode Monteyne)
  • . . . ik me geneigd gevoel te schrijven, dat Lode Baekelmans ' eerste proeve op tooneelgebied, lang geen meesterwerk is, herinner ik me dat Maurice Boissard ergens opmerkte: «Je ne sais d'ailleurs, je l'avoue, ce qu'est un chef-d'oeuvre. Il y en a tant fermement reconnus comme tels, qui . . .
  • . . . le plus profond...» Terwijl ik deze zinnen overschrijf betrap ik er mij op, dat ik goedkeurend te knikken zit... En elders zegt Boissard nog: «Une oeuvre dramatique, aussi bien qu'une oeuvre littéraire doit nous donner de l'émotion; nous emporter hors de nous-mêmes, nous remplir de rêverie . . .