Advanced Search found 4 item(s) featuring "Pieter G. Buckinx"

1932-10 Het Nationaal Vlaams Tooneel (Pieter Buckinx)
  • . . . Bruggen , die meesterlik de hoofdrol vertolkte, heeft hier tevens blijk gegeven van zijn zuiver regie-talent; een vaststelling die velen in Vlaanderen zal verheugen. P. G. BUCKINX . . .
1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
  • . . . belangstelling wekt. Dit danken wij aan Lode Geysen, en tans aan Renaat Grassin die geestdriftig werd toegejuigd en met bloemen verrast. PIETER G. BUCKINX , . . .
1930-12 Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière (Victor J. Brunclair)
  • . . . in een of andere talkie, wereldberoemd te worden. Spijtig, evenwel niet voor ons, die in Renaat Grassin een wonderlik toneelspeler bezitten. PIETER G. BUCKINX . . . .
1930-11 Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel" (Pieter G. Buckinx)
  • . . . volk heeft, gejuigt en gejouwd en gezongen en het is, spijts de duidelike tekortkomingen van dit stuk, meer dan voldaan naar huis gekeerd. PIETER. G. BUCKINX . . . .